Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 5. prosince 2012 - Bourtembourg v. Komise

(Věc F-6/12)

"Veřejná služba - Úředníci - Příspěvek za práci v zahraničí - Pojem ‚obvyklé bydliště' - Stálé nebo obvyklé centrum zájmů - Dočasný pobyt pro uskutečnění studia - Místo výkonu profesní činnosti - Pracovní poměr na dobu určitou"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Julien Bourtembourg (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Dony, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin a V. Joris, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterým byl zamítnut nárok žalobce na příspěvek za práci v zahraničí

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 24. května 2011, kterým byl J. Bourtembourgovi zamítnut nárok na příspěvek za práci v zahraničí, se zrušuje.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené J. Bourtembourgem.

____________

1 - Úř. věst. C 184, 23.6.2012, s. 22.