Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 5. detsembri 2012. aasta otsus - Bourtembourg versus komisjon

(kohtuasi F-110/11)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Kodumaalt lahkumise toetus - Mõiste "alaline elukoht" - Huvide alaline või tavapärane kese - Ajutine viibimine õpingute eesmärgil - Kutsealal tegutsemise koht - Tähtajalised töösuhted)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Julien Bourtembourg (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat C. Dony)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martinja V. Joris)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega keelduti hagejale maksmast kodumaalt lahkumise toetust.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 24. mai 2011. aasta otsus, millega keelduti J. Bourtenbourgile maksmast kodumaalt lahkumise toetust.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja J. Bourtenbourgi kohtukulud.

____________

1 - ELT C 184, 23.6.2012, lk 26.