Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 5. decembra 2012 - Bourtembourg proti Komisiji

(Zadeva F-6/12)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Izselitveni dodatek - Pojem običajnega prebivališča - Središče stalnih ali običajnih interesov - Začasno prebivanje za dokočnanje študija - Kraj izvajanja poklicne dejavnosti - Delovna razmerja za določen čas)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Julien Bourtembourg (Bruselj, Belgija) (zastopnik: C. Dony, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnik: D. Martin in V. Joris, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila tožeči stranki zavrnjena pravica do izselitvenega dodatka.

Izrek

1.    Odločba Evroske komisije z dne 24. maja 2011, s katero je bila J. Bourtembourgu zavrnjena pravica do izselitvenega dodatka, se razglasi za nično.

2.    Evropska Koimisija nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil J. Bourtembourg.

____________

1 - UL C 184, 23.6.2012.