Language of document :

Personaldomstolens dom av den 5 december 2012 - Bourtembourg mot kommissionen

(Mål F-6/12)()

(Personalmål - Tjänstemän - Utlandstillägg - Begreppet normalt hemvist - Permanent eller stadigvarande centrum för sina intressen - Tillfällig vistelse för att slutföra studier - Platsen för utövandet av förvärvsverksamheten - Tidsbegränsad anställning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Julien Bourtembourg (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten C. Dony)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Martin och V. Joris)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte bevilja sökanden utlandstillägg.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 24 maj 2011, att inte bevilja Julien Bourtembourg utlandstillägg, ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och förpliktas att ersätta Julien Bourtembourgs rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 184, 23.6.2012.