Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2012 - Lebedef v. Komise

(Věc F-109/11)

"Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení za rok 2009 -- Výkon funkcí na poloviční úvazek z důvodu odborového zastupování - Hodnotící posudek týkající se funkcí vykonávaných v útvaru, ke kterému byl přidělen - Jmenování podle služebního řádu - Jmenování odbory - Žaloba zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giorgio Lebedef (Senningerberg. Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení části hodnotícího posudku žalobce za období od 1. ledna do 31. prosince 2009.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Giorgio Lebedef ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1 - Úř. věst. C 6, 7.1.2012, s. 26.