Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 12.12.2012 - Lebedef v. komissio

(Asia F-109/11)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Vuoden 2009 arviointikierros - Osa-aikainen vapauttaminen ammattiyhdistystoimintaa varten - Arviointikertomus, joka kattaa siinä yksikössä hoidetut tehtävät, johon virkamies on nimitetty - Henkilöstösääntöihin perustuva nimeäminen - Ammattiyhdistyksen suorittama nimeäminen - Selvästi täysin perusteeton kanne)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajasta ajanjaksolle 1.1.-31.12.2009 laaditun arviointikertomuksen osan kumoamista koskeva vaatimus.

Määräysosa

Kanne hylätään, koska se on selvästi perusteeton.

Giorgio Lebedef vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 6, 7.1.2012, s. 26.