Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 12. decembra rīkojums - Lebedef/Komisija

(lieta F-109/11) 

Civildienests - Ierēdņi - 2009. gada novērtējums -- Atbrīvojums uz nepilnu darba laiku, lai pārstāvētu arodbiedrību - Novērtējuma ziņojums, kas attiecas uz funkcijām, kas veiktas, īstenojot pārstāvību - Civildienesta noteikumos paredzēta iecelšana - Arodbiedrības veikta iecelšana - Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt novērtējuma ziņojumu attiecībā uz prasītāju par laika posmu no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu;

G. Lebedef sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijai radušos tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 6, 07.01.2012, 26. lpp.