Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 12 decembrie 2012 - Lebedef/Comisia

(Cauza F-109/11)

(Funcție publică - Funcționari - Exercițiu de evaluare pentru anul 2009 - Scutire de jumătate de normă în scopul reprezentării sindicale - Raport de evaluare care acoperă atribuțiile exercitate în cadrul serviciului de repartizare - Desemnare statutară - Desemnare sindicală - Acțiune vădit nefondată)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a unei părți din raportul de evaluare întocmit în privința reclamantului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2009

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit nefondată.

Domnul Lebedef suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 - JO C 6, 7.1.2012, p. 26.