Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. decembra 2012 - Lebedef/Komisia

(vec F-109/11)

(Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie za rok 2009 - Výnimka na polovičný pracovný úväzok na účely odborového zastúpenia - Hodnotenie služobného postupu týkajúce sa funkcií vykonávaných v službe zaradenia - Vymenovanie podľa služobného poriadku - Vymenovanie odbormi - Žaloba zjavne bez právneho základu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie časti hodnotiacej správy žalobcu za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2009

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná.

2.    G. Lebedef znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 6, 7.1.2012, s. 26.