Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 12. decembra 2012 - Lebedef proti Komisiji

(Zadeva F-109/11)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevalno obdobje za leto 2009 - Polovična oprostitev zaradi sindikalnega zastopanja - Ocenjevalno poročilo, ki obravnava naloge, opravljene v okviru službe - Imenovanje v skladu s Kadrovskimi predpisi - Sindikalno imenovanje - Očitno pravno povsem neutemeljena tožba)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Berardis-Kayser in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti dela ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2009.

Izrek

1.    Tožba se kot očitno neutemeljena zavrne.

2.    G. Lebedef nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

____________

1 - UL C 6, 7.1.2012, str. 26.