Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 12 december 2012 - Lebedef mot kommissionen

(Mål F-109/11)

(Personalmål - Tjänstemän- Bedömningsförfarandet för år 2009 - Halvtids arbetsbefrielse på grund av fackligt arbete - Utvecklingsrapport omfattande de sysslor som utövas inom ramen för den innehavda tjänsten - Utnämning i enlighet med tjänsteföreskrifterna - Facklig utnämning - Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av sökandens utvecklingsrapport avseende perioden 1 januari till 31 december 2009.

Avgörande

Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den är ogrundad.

Giorgio Lebedef ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska kommissionen har förorsakats.

____________

1 - EUT C 6, 7.1.2012, s. 26