Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2012 - Cerafogli v. ECB

(Věc F-43/10)

"Veřejná služba - Zaměstnanci ECB - Stížnost na psychické obtěžování - Správní vyšetřování - Přístup k vyšetřovacímu spisu - Vyšetřovací zpráva - Zjevně nesprávné posouzení"

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (zástupci: P. Embley a F. Feyerbacher, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí ECB, kterým byly zamítnuty stížnosti žalobkyně týkající se diskriminace a útoků na její důstojnost ze strany jejího vedení a návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Maria Concetta Cerafogli ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou centrální bankou.

____________

1 - Úř. věst. C 209, 31.7.2010.