Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 12. detsembri 2012. aasta otsus -Cerafogli versus Euroopa Keskpank

(kohtuasi F-43/10)

(Avalik teenistus - Euroopa Keskpanga töötajad - Kaebus psühholoogilise ahistamise kohta - Haldusjuurdlus - Juurdepääs juurdlustoimikule - Juurdlusaruanne - Ilmne hindamisviga)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Maria Concetta Cerafogli (Maini-äärne Frankfurt, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: P. Embley ja F. Feyerbacher, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Keskpanga otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebused diskrimineerimise ja inimväärikuse rikkumise kohta tema juhtkonna käitumise tõttu, ning kahju hüvitamise nõue

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta M. Cerafogli kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Keskpanga kohtukulud.

____________

1 - ELT C 209, 31.7.2010, lk 56.