Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.12.2012 - Cerafogli v. EKP

(Asia F-43/10)

(Henkilöstö - Euroopan keskuspankin henkilökunta - Kantelu työpaikkakiusaamisesta - Hallinnollinen tutkimus - Oikeus tutustua tutkimusasiakirjoihin - Tutkimusraportti - Ilmeinen arviointivirhe)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Saksa) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (asiamiehet: P. Embley ja F. Feyerbacher, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

EKP:n sen päätöksen kumoaminen, jolla se hylkäsi kantajan väitteet syrjinnästä ja johdon käytöksestä johtuvasta ihmisarvon loukkaamisesta ja vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Maria Concetta Cerafogli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan keskuspankin oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 209, 31.7.2010, s. 56.