Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 12-i ítélete - Cerafogli kontra EKB

(F-43/10. sz. ügy)

(Közszolgálat - Az EKB személyi állománya - Lelki zaklatás miatti panasz - Közigazgatási vizsgálat - A vizsgálat irataihoz való hozzáférés - Vizsgálati jelentés - Nyilvánvaló mérlegelési hiba)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt-am-Main, Németország) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: P. Embley és F. Feyerbacher meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EKB azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben elutasította a felperesnek a felettese magatartása miatt őt ért hátrányos megkülönböztetésre és a méltóságát ért támadásra vonatkozó panaszokat, valamint kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)    A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)    M. C. Cerafogli maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Központi Bank részéről felmerült költségeket.

____________

1 - HL C 209., 2010.7.31., 56. o.