Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 12. decembra spriedums - Cerafogli/ECB

(lieta F-43/10) 

Civildienests - Eiropas Centrālās bankas darbinieki - Sūdzība par psiholoģisku vardarbību - Administratīvā izmeklēšana - Piekļuve izmeklēšanas materiāliem - Izmeklēšanas ziņojums - Acīmredzama kļūda vērtējumā

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria Concetta Cerafogli (Francfort-sur-le-Main, Vācija) (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā Banka (ECB) (pārstāvji - P. Embley un F. Feyerbacher, pārstāvji, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt ECB lēmumu, ar kuru ir noraidītas prasītājas sūdzības par diskrimināciju un cieņas aizskaršanu viņas vadības uzvedības dēļ, kā arī prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

M. Cerafogli sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Centrālās bankas tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 209, 31.07.2010, 56. lpp.