Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 12 december 2012 Cerafogli / ECB

(Zaak F-43/10)

(Openbare dienst - Personeel van ECB - Klacht wegens psychisch geweld - Administratief onderzoek - Toegang tot onderzoeksdossier - Onderzoeksrapport - Kennelijk onjuiste beoordeling)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers: P. Embley en F. Feyerbacher, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de ECB houdende afwijzing van verzoeksters klachten over discriminatie en inbreuken op haar waardigheid als gevolg van de handelwijze van het management alsmede verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Cerafogli draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Centrale Bank.

____________

1 - PB C 209 van 31.7.2010, blz. 56.