Language of document :

Personaldomstolens dom av den 12 december 2012 - Cerafogli mot ECB

(Mål F-43/10)()

(Personalmål - ECB:s personal - Klagomål avseende mobbning - Administrativ utredning - Tillgång till utredningens handlingar - Utredningsrapport - Uppenbart felaktig bedömning)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt-am-Main, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: ECB (ombud: P. Embley och F. Feyerbacher, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som ECB fattade att avslå dels de klagomål som sökanden hade ingett avseende den diskriminering och kränkning av hennes värdighet som följde av ledningens förhållningssätt, dels skadeståndstalan.

Domslut

Talan ogillas.

Maria Concetta Cerafogli ska bära sina rättegångskostnader och ersätta ECB:s rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 209, av den 31 juli 2010, s. 56.