Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 5 decembrie 2012 Grazyte/Comisia

(Cauza F-76/11)

[Funcție publică - Remunerație - Indemnizație de expatriere - Condiție prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din anexa VII la statut - Perioadă de referință de 10 ani - Dată de la care începe să curgă termenul - Dată la care se împlinește termenul - Neutralizare a perioadelor de serviciu efectuate pentru o organizație internațională - Aplicare prin analogie a dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) litera (a) din anexa VII la statut]

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Diana Grazyte (Utena, Lituania) (reprezentant: R. Guarino, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin, agent, asistat de A. Dal Ferro, avocat, ulterior de V. Joris, agent, asistat de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei AIPN de respingere a cererii reclamantei de obținere a indemnizației de expatriere

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Doamna Grazyte suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 - JO C 319, 29.10.2011, p. 29.