Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 8 ноември 2012 г. - Dekker/Европол

(Дело F-69/12)1

Език на производството: нидерландски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 319, 20.10.2012 г., стр. 17.