Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 8. listopadu 2012 - Dekker v. Europol

(Věc F-69/12)1

Jednací jazyk: nizozemština

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 319, 20.10.2012, s. 17.