Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 8. november 2012 - Dekker mod Europol

(Sag F-69/12) 1

Processprog: nederlandsk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 319 af 20.10.12, s. 17.