Language of document :

2012 m. lapkričio 8 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Dekker prieš Europolą

(Byla F-69/12)

Proceso kalba: olandų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 319, 2012 10 20, p. 17.