Language of document :

Civildienesta tiesas 2012. gada 8. novembra rīkojums - Dekker/Eiropols

(lieta F-69/12) 1

Tiesvedības valoda - holandiešu

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 319, 20.10.2012, 17. lpp.