Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 8 november 2012 - Dekker / Europol

(Zaak F-69/12)1

Procestaal: Nederlands

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 319 van 20/10/12, blz. 17.