Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 listopada 2012 r. - Dekker przeciwko Europolowi

(Sprawa F-69/12)1

Język postępowania: niderlandzki

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 319 z 20.10.2012, s. 17.