Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 12. detsembri 2012. aasta otsus - Van Neyghem versus nõukogu

(kohtuasi F-77/11)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2007. aasta edutamine - Edutamisest keeldumine - Tühistamine - Rakendusmeetmed - Uus teenete võrdlev hindamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgia) (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja J. Herrmann)

Ese

Nõue tühistada kohtuotsuse F-53/08 täitmiseks võetud otsus jätta hageja 2007. aasta edutamise raames palgaastmele AST 7 edutamata ning hagejale väidetavalt tekitatud kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja üks neljandik K. Van Neyghemi kohtukuludest.

Jätta kolm neljandikku K. Van Neyghemi kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 340, 19.11.2011, lk 40.