Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 12. decembra spriedums - Van Neyghem/Padome

(lieta F-77/11) 

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2007. gada paaugstināšana amatā - Atteikums paaugstināt amatā - Atcelšana - Izpildes pasākumi - Jauns salīdzinošs nopelnu izvērtējums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Kris Van Neyghem (Tienen, Beļģija) (pārstāvis - M. Velardo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Bauer un J. Herrmann)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, kurš pieņemts, izpildot spriedumu lietā F-53/08, un ar kuru noraidīta prasītāja kandidatūra paaugstināšanai amatā AST 7 pakāpē 2007. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, kā arī prasība atlīdzināt zaudējumus, kurus, kā tiek apgalvots, ir cietis prasītājs

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina vienu ceturtdaļu no K. Van Neyghem tiesāšanās izdevumiem;

K. Van Neyghem sedz trīs ceturtdaļas savu tiesāšanās izdevumu pats.

____________

1 - OV C 340, 19.11.2011., 40. lpp.