Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 december 2012 - Van Neyghem mot rådet

(Mål F-77/11)()

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet 2007 - Beslut att inte befordra - Ogiltigförklaring - Genomförandeåtgärder - Ny jämförelse av kvalifikationerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgien) (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och J. Herrmann)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av det beslut som fattats för att följa domen i mål F-53/08, varigenom sökandens ansökan om befordran till lönegrad AST 7 i befordringsförfarandet 2007 avslogs, och ersättning för den skada som sökanden anser sig ha lidit.

Domslut

Talan ogillas.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta en fjärdedel av Kris Van Neyghems rättegångskostnader.

Kris Van Neyghem ska bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 340, 19.11.2011, s. 40.