Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 2. října 2012 - Psarras v. ENISA

(Věc F-118/10)

"Veřejná služba - Přidělení - Přeřazení - Zájem služby - Pracovní volno z osobních důvodů"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Aristidis Psarras (Heraklion, Řecko) (zástupci: původně É. Boigelot a S. Woog, advokáti, poté É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (zástupce: E. Maurage, zmocněnec, ve spolupráci s D. Waelbroeckem a A. Duronem, advokáty)

Předmět věci

Veřejná služba - Návrh na zrušení rozhodnutí o odvolání žalobce z jeho pozice účetního Agentury a o jmenování jiné osoby na tutéž pozici. Dále návrh, aby byla žalobci zaplacena náhrada škody, kterou utrpěl v důsledku napadených aktů a obtěžování, jehož byl údajně obětí.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí správní rady Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací ze dne 7. února 2010 o okamžitém odvolání A. Psarrase z pozice účetního a o jmenování rozpočtového úředníka X na pozici účetního na dobu neurčitou, jakož i rozhodnutí ze dne 1. března 2010, které bylo následně přijato výkonným ředitelem a které se týkalo přeřazení A. Psarrase na novou pozici, se zrušují.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené A. Psarrasem.

____________

1 - Úř. věst. C 63, 26.2.2011, s. 34.