Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. október 2-i ítélete - Psarras kontra ENISA

(F-118/10. sz. ügy)

(Közszolgálat - Beosztás - Újrabeosztás - Szolgálati érdek - Személyes okokkal indokolt szabadság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Aristidis Psarras (Heraklion, Görögország) (képviselők kezdetben: É. Boigelot és S. Woog ügyvédek, később: É. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (képviselők: E. Maurage meghatalmazott, segítője D. Waelbroeck és A. Duron ügyvédek)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - Egyrészt a felperest az Ügynökség könyvvizsgálói állásából felmentő és az ugyanezen álláshelyre más személyt kinevező határozat megsemmisítése iránti kérelem. Másrészt az iránti kérelem, hogy a felperesnek fizessenek meg bizonyos összeget a megtámadott aktusokkal és azon zaklatással okozott károk megtérítéseként, amelyeknek a felperes állítólag áldozata volt.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség igazgatótanácsának 2010. február 7-i, határozatát, amely azonnali hatállyal felmentette A. Psarras-t az Ügynökség könyvvizsgálói állásából, és a könyvvizsgálói állásra határozatlan időre X-et nevezte ki, valamint ügyvezető igazgató által a fentiek következményeként 2010. március 1-jén hozott határozatot, amely A. Psarras-t új álláshelyre osztotta be.

A Közszolgálati Törvényszék a kereset ezt meghaladó részét elutasítja.

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az A. Psarras részéről felmerült költségeket.

____________

1 - HL C 63., 2011.2.26., 34. o.