Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 2. oktobra spriedums - Psarras/ENISA

(lieta F-118/10) 

Civildienests - Iecelšana amatā - Iecelšana citā amatā - Dienesta intereses - Atvaļinājums personīgu iemeslu dēļ

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Aristidis Psarras (Héraklion, Grieķija) (pārstāvji - sākotnēji É. Boigelot un S. Woog, advokāti, vēlāk É. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (pārstāvji - E. Maurage, piedaloties D. Waelbroeck un A. Duron, advokāti)

Priekšmets

Civildienests - Pirmkārt, prasība atcelt lēmumu par prasītāja atcelšanu no aģentūras grāmatveža amata un citas personas iecelšanu šajā pašā amatā. Otrkārt, prasība samaksāt prasītājam naudas summu kā atlīdzību par ciesto kaitējumu sakarā ar apstrīdētajiem aktiem un vardarbību, kuras upuris viņš esot bijis

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras Administratīvās padomes 2010. gada 7. februāra lēmumu nekavējoties atcelt Psarras no aģentūras grāmatveža pienākumiem un uz nenoteiktu laiku iecelt grāmatveža amatā budžeta darbinieku X, kā arī 2010. gada 1. marta lēmumu, ko rezultātā pieņēma izpilddirektors, par A. Psarras iecelšanu citā amatā;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra sedz savus un atlīdzina A. Psarras tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 63, 26.02.2011. 34. lpp.