Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 2 octombrie 2012 - Psarras/ENISA

(Cauza F-118/10)

(Funcţie publică - Repartizare - Schimbare a repartizării - Interesul serviciului - Concediu pentru interese personale)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Aristidis Psarras (Héraklion, Grecia) (reprezentanți: inițial É. Boigelot și S. Woog, avocați, ulterior É. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (reprezentanți: E. Maurage, agent, asistat de D. Waelbroeck și A. Duron, avocați)

Obiectul

Funcție publică - Pe de o parte, cerere de anulare a deciziei de demitere a reclamantului din funcția de contabil al agenției și de numire a unei alte persoane în același post. Pe de altă parte, cerere de plată către reclamant a unei sume cu titlu de reparare a prejudiciului suferit ca urmare a actelor atacate și a hărțuirii a cărei victimă pretinde că a fost.

Dispozitivul

Anulează decizia din 7 februarie 2010 a consiliului de administraţie al Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor de a pune capăt, cu efect imediat, funcţiei de contabil a domnului Psarras şi de a-l numi pe domnul X, agent responsabil cu bugetul, în postul de contabil pentru o perioadă nedeterminată, precum şi decizia din 1 martie 2010 adoptată în consecinţă de directorul executiv care priveşte schimbarea repartizării domnului Psarras într-o funcţie nouă.

Respinge în rest acţiunea.

Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor suportă propriile cheltuieli de judecată şi este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul Psarras.

____________

1 - JO C 63, 26.2.2011, p. 34.