Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 2 oktober 2012 - Psarras mot Enisa

(Mål F-118/10)()

(Personalmål - Tjänsteplacering - Ändrad tjänsteplacering - Tjänstledighet av personliga skäl)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Aristidis Psarras (Heraklion, Grekland) (ombud: inledningsvis advokaterna É. Boigelot och S. Woog, därefter advokaten É. Boigelot)

Svarande: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (ombud: E. Maurage, biträdd av advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron)

Saken

Personalmål - Dels yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att frånta sökanden dennes befattning som redovisningsekonom på byrån och utse en annan person till denna befattning, dels yrkande om skadestånd för den skada som uppstått på grund av de angripna besluten och det trakasseri sökanden anser sig ha blivit utsatt för

Domslut

Såväl det beslut som styrelsen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet fattade den 7 februari 2010 om att med omedelbar verkan frånta Aristidis Psarras dennes befattning som redovisningsekonom på byrån och utse N.N., budgetansvarig, till denna befattning på obestämd tid, som det beslut som den verkställande direktören därefter fattade den 1 mars 2010 om att tilldela Aristidis Psarras en annan befattning, ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta dem som Aristidis Psarras har haft.

____________

1 - ) EUT C 63, 26.2.2011, s. 34.