Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 5. prosince 2012 -Lebedef a další v. Komise

(Věc F-110/11)

"Veřejná služba - Úředníci - Odměna - Článek 64 služebního řádu - Článek 3 odst. 5 první pododstavec přílohy XI služebního řádu - Korekční koeficient - Akt nepříznivě zasahující právní postavení - Rovné zacházení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Giorgio Lebedef a další (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení výplatních pásek žalobců za měsíc prosinec 2010 a výplatních pásek za následující měsíce, neboť neobsahují korekci úpravy odměn s přihlédnutím k opravnému koeficientu pro jejich místo výkonu práce.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Pánové Lebedef, Jones, Gonzales Gonzales a paní Lebedef-Caponi ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropskou komisí.

Rada Evropské unie, vedlejší účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 6, 7.1.2012, str. 26.