Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 5. december 2012 - Lebedef m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-110/11) 

(Personalesag - tjenestemænd - løn - vedtægtens artikel 64 - artikel 3, stk. 5, første afsnit, i bilag XI til vedtægten - justeringskoefficient - akt, der indeholder et klagepunkt - ligebehandling)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Giorgio Lebedef m.fl. (Senningerberg, Luxembourg) (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgernes lønsedler for december 2010 og af lønsedlerne for de efterfølgende måneder, for så vidt som disse er korrigerede hvad angår en tilpasning af vederlagene, som tager hensyn til den justeringskoefficient, der gælder for deres tjenestested.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

2)    Giorgio Lebedef, Jones, Gonzales Gonzales og Lebedef-Caponi bærer deres egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

3)    Rådet for Den Europæiske Union, som er interveneret i sagen, bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 6 af 7.1.2012, s. 26.