Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 5. detsembri 2012. aasta otsus - Lebedef jt versus komisjon

(kohtuasi F-110/11)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töötasu - Personalieeskirjade artikkel 64 - Personalieeskirjade XI lisa artikli 3 lõike 5 esimene lõik - Paranduskoefitsient - Isikut kahjustav meede - Võrdne kohtlemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Giorgio Lebedef jt (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada hagejate 2010. aasta detsembri ja järgnevate kuude töötasu teatised, kuna neid ei olnud korrigeeritud seoses töötasude kohandamisega arvestades nende teenistuskohas kohaldatavat paranduskoefitsienti.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta G. Lebedefi, T. Jonesi, J. Gonzales Gonzalesi ja M. Lebedef-Caponi kohtukulud nende enda kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Jätta menetlusse astuja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 6, 7.1.2012, lk 26.