Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5.12.2012 - Lebedef ym. v. komissio

(Asia F-110/11)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Palkka - Henkilöstösääntöjen 64 artikla - Henkilöstösääntöjen 3 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta - Korjauskerroin - Virkamiehelle vastainen toimi - Yhdenvertainen kohtelu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Giorgio Lebedef ym. (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajien vuoden 2010 joulukuun ja sitä seuraavien kuukausien palkkakuittien kumoamista koskeva vaatimus siltä osin kuin ne eivät sisällä palkkojen mukautusten oikaisua, jolla otetaan huomioon kantajien asemapaikan mukainen korjauskerroin.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Giorgio Lebedef, Trevor Jones, Joaquin Gonzales Gonzales ja Maddalena Lebedef-Caponi vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Väliintulijana ollut Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 6, 7.1.2012, s. 26.