Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 5-i ítélete - Lebedef és társai kontra Bizottság

(F-110/11. sz. ügy)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Díjazás - A személyzeti szabályzat 64. cikke - A személyzeti szabályzat IX. melléklete 3. cikke (5) bekezdésének első albekezdése - Korrekciós együttható - Sérelmet okozó aktus - Egyenlő bánásmód)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Giorgio Lebedef és társai (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesek 2010. decemberi illetményelszámolásainak, valamint az ezt követő hónapokra vonatkozó illetményelszámolásainak annyiban történő megsemmisítése, amennyiben azok nem tartalmazzák az illetménykiigazításnak a felperesek alkalmazási helyéhez kapcsolódó korrekciós együttható figyelembevételével történő korrekcióját

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

G. Lebedef, T. Jones, J. Gonzales Gonzales és M. Lebedef-Caponi maga viseli saját költségeit, továbbá kötelesek viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

A beavatkozóként eljáró Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.

____________

1 - HL C 6., 2012.1.7., 26. o.