Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 5 decembrie 2012 - Lebedef și alții/Comisia

(Cauza F-110/11)

[Funcție publică - Funcționari - Remunerație - Articolul 64 din statut - Articolul 3 alineatul (5) primul paragraf din anexa XI la statut - Coeficient corector - Act care lezează - Egalitate de tratament]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Giorgio Lebedef și alții (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a fișelor de remunerație ale reclamanților pentru luna decembrie 2010 și a fișelor de remunerație pentru lunile următoare, în măsura în care acestea nu conțin corectarea ajustării remunerațiilor conform coeficientului corector corespunzător locului lor de repartizare

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Domnii Lebedef, Jones, Gonzales Gonzales și doamna Lebedef-Caponi suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Consiliul Uniunii Europene, intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 6, 7.1.2012, p. 26.