Language of document :

Personaldomstolens dom av den 5 december 2012 - Lebedef m.fl. mot kommissionen

(Mål F-110/11)()

(Personalmål - Tjänstemän - Lön - Artikel 64 i tjänsteföreskrifterna - Artikel 3.5 första stycket i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna - Korrigeringskoefficient - Rättsakt som går någon emot - Likabehandling)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef m.fl. (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Ogiltigförklaring av sökandenas lönebesked för december månad år 2010 samt efterföljande lönebesked med hänvisning till att de inte innehåller någon korrigering av lönen enligt den korrigeringskoefficient som gäller för deras anställningsort.

Domslut

Talan ogillas.

Giorgio Lebedef, Trevor Jones, Joaquin Gonzales Gonzales och Maddalena Lebedef-Caponi ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Europeiska unionens råd ska i egenskap av intervenient bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 6 av den 7.1.2012, s. 26.