Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. prosince 2012 - BW v. Komise

(Věc F-2/11)

"Veřejná služba - Úředníci - Přijímání - Úředník ve zkušební době - Nejmenování po skončení zkušební doby - Odůvodnění rozhodnutí o propuštění úředníka ve zkušební době - Právo na obhajobu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: BW (Brusel, Belgie) (zástupci: L. Levi, S. Bonté a A. Blot, advokáti, poté H. Soland, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Baquero Cruz a P. Pecho, zmocněnci, poté J. Banquero Cruz, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba na zrušení rozhodnutí o propuštění žalobce po skončení zkušební doby, jakož i návrh na náhradu újmy, kterou mu toto rozhodnutí způsobilo.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

BW ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1 - Úř. věst. C 72, 5.3.2011, s. 36.