Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 13. december 2012 - BW mod Kommissionen

(Sag F-2/11) 

(Personalesag - tjenestemænd - ansættelse - tjenestemand på prøve - ikke fastansættelse efter prøvetidens udløb - begrundelse af afgørelsen om at afskedige en tjenestemand på prøve - ret til forsvar)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: BW (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne L. Levi, S. Bonté og A. Blot, derefter ved advokat H. Soland)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved J. Baquero Cruz og P. Pecho, som befuldmægtigede, derefter ved J. Baquero Cruz, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren ved prøvetidens udløb samt om erstatning for den skade, som denne afgørelse har forvoldt sagsøgeren

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

BW bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1 - EUT C 72 af 5.3.2011, s. 36.