Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 13. detsembri 2012. aasta otsus - BW versus komisjon

(kohtuasi F-2/11)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töölevõtmine - Katseajal olev ametnik - Katseaja lõpul alaliselt ametisse nimetamata jätmine - Katseajal oleva ametniku teenistusest vabastamise otsuse põhjendamine - Kaitseõigused)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: BW (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Levi, S. Bonté ja A. Blot, hiljem advokaat H. Soland)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Baquero Cruz ja P. Pecho, hiljem J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada otsus vabastada hageja katseaja lõpul teenistusest ja teiseks nõue hüvitada hagejale selle otsusega põhjustatud kahju.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta BW kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 - ELT C 72, 5.3.2011, lk 36.