Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 5 december 2012 - Z mot domstolen

(Förenade målen F-88/09 och F-48/10)()

(Personalmål - Tjänstemän - Ändrad tjänsteplacering - Tjänstens intresse - Överensstämmelse mellan lönegrad och tjänst - Rätt till försvar - Mobbning - Artikel 12 i tjänsteföreskrifterna - Omsorgsplikt - Principen om god förvaltningssed - Disciplinärt förfarande - Skriftlig varning - Rätten till försvar och principen om ett kontradiktoriskt förfarande)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Z (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: först advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche, därefter advokaten F. Rollinger)

Svarande: Europeiska unionens domstol (ombud: A.V. Placco)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att i tjänstens intresse förflytta sökanden till en annan direktion samt om skadestånd för ideell skada.

Domslut

Talan i de förenade målen F-88/09 och F-48/10 ogillas.

I mål F-88/09 ska Z bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader. I mål F-48/10 ska Z bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens domstols rättegångskostnader.

I mål F-88/09 ska Europeiska unionens domstol bära sina rättegångskostnader och ersätta en fjärdedel av Z:s rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 24, s. 80.