Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 20. června 2012 –Menidiatis v. Komise

(Věc F-79/11)1

„Veřejná služba – Úředníci – Přijímání zaměstnanců – Odmítnutí žádosti o pracovní místo – Plnění povinností vyplývajících ze zrušujícího rozsudku – Přiměřená lhůta – Individuální opatření v rámci výkonu rozhodnutí – Ztráta příležitosti“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Andreas Menidiatis (Rhode-Saint Genèse, Belgie) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupce: J. Curral a G. Berscheid, zmocněnci)Předmět věciVeřejná služba – Návrh na zaplacení částky z titulu náhrady majetkové a nemajetkové újmy žalobci, kterou údajně utrpěl z důvodu nepřijetí opatření ke splnění povinností vyplývajících z rozsudku F-128/07Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.A. Menidiatis ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.