Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 20. juni 2012 – Menidiatis mod Kommissionen

(Sag F-79/11) 1

(Personalesag – tjenestemænd – ansættelse – afslag på ansøgning – opfyldelse af annullationsdom – rimelig frist – individuelle gennemførelsesforanstaltninger – fortabelse af mulighed)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Andreas Menidiatis (Rhode-Saint-Genèse, Belgien) (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om betaling af erstatning til sagsøgeren for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, denne angiveligt har lidt som følge af de manglende foranstaltninger til opfyldelse af dommen i sag F-128/07

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Andreas Menidiatis bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 311 af 22.10.2011.