Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.6.2012 – Menidiatis v. komissio

(Asia F-79/11)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Hakemuksen hylkääminen – Kumoamistuomion täytäntöönpano – Kohtuullinen aika – Erityiset täytäntöönpanotoimenpiteet – Mahdollisuuden menetys)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Andreas Menidiatis (Rhode-Saint-Genèse, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus tietyn rahamäärän maksamisesta kantajalle korvauksena aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä, joiden väitetään aiheutuneen siitä, ettei asiassa F-128/07 annetun tuomion täytäntöönpanotoimenpiteitä ole toteutettu

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Andreas Menidiatis vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 311, 22.10.2011, s. 47.