Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2012. gada 20. jūnija spriedums – Menidiatis/Komisija

(lieta F-79/11) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Kandidatūras noraidīšana – Sprieduma par tiesību akta atcelšanu – Saprātīgs termiņš – Individuālie izpildes pasākumi – Iespējas zaudēšana

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Andreas Menidiatis (Rhode-Saint-Genèse, Beļģija) (pārstāvis S. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un G. Berscheid)

Priekšmets

Civildienests – Prasība izmaksāt naudas summu prasītājam kā atlīdzību par materiāliem zaudējumiem un morālo kaitējumu, kas, iespējams, viņam nodarīti, jo nav veikti sprieduma F-128/07 izpildes pasākumiRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;A. Menidiatis sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.