Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 20 juni 2012 – Menidiatis / Commissie

(Zaak F-79/11)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Aanwerving – Afwijzing van sollicitatie – Uitvoering van arrest houdende nietigverklaring – Redelijke termijn – Individuele uitvoeringsmaatregelen – Verlies van kans)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, België) (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om betaling van een vergoeding aan verzoeker voor de materiële en de immateriële schade die hij zou hebben geleden door het uitblijven van maatregelen ter uitvoering van het arrest in zaak F-128/07

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Menidiatis draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 311 van 22/10/2011, blz. 47.